НИЙСЛЭЛИЙН АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл 2017 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр нийслэлийн агаар, орчны бохирдлын асуудлаар өргөтгөсөн хуралдаан хийж, зөвлөмж гаргав.