Зөвлөмж, тэмдэглэл Огноо Дугаарsort icon Файл
ТӨРИЙН ГАДААД БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ 2013-01-08 01/01 Үзэх/Татах
БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ, АМЬТНЫГ ХАМГААЛАХ ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2013-01-08 02/02 Үзэх/Татах
ЭМ ВАКЦИН, БИОБЭЛДМЭЛИЙН ХАНГАМЖ, НӨӨЦ ЧАНАР ТЭДГЭЭРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД ТАВИХ ХЯНАЛТ 2013-01-08 03/03 Үзэх/Татах
НИЙСЛЭЛИЙН АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН ТУХАЙ 2017-01-10 03/03 Үзэх/Татах
БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ, АМЬТНЫГ ХАМГААЛАХ ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2013-01-08 04/01 Үзэх/Татах
ТАВАНТОЛГОЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2015-02-16 04/03 Үзэх/Татах
ТӨРӨЛХИЙН ГАЖИГ, УДАМШЛЫН ЭМГЭГИЙН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2013-01-30 05/04 Үзэх/Татах
ТӨМӨР ЗАМЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2012-03-27 07/04 Үзэх/Татах
НҮҮРСНЭЭС ШИНГЭН ТҮЛШ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТӨСЛҮҮДИЙН ТУХАЙ 2012-03-27 08/05 Үзэх/Татах
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ 2010-03-18 10/03 Үзэх/Татах
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ 2010-03-18 10/09 Үзэх/Татах
ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2010-03-19 11/06 Үзэх/Татах
БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2013-04-05 12/09 Үзэх/Татах
ИРГЭДИЙГ ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТ ӨРТӨХӨӨС ХАМГААЛАХ АСУУДЛЫН ТУХАЙ 2011-03-17 13/10 Үзэх/Татах
ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ТУХАЙ 2014-03-17 14/06 Үзэх/Татах
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЗАР ХӨДЛӨЛТӨД ТЭСВЭРЛЭХ БАЙДАЛД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ҮР ДҮНГИЙН ДАГУУ АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2014-04-07 17/08 Үзэх/Татах
ҮНДЭСНИЙ ЭВ НЭГДЭЛ, ЯЗГУУР АШИГ СОНИРХЛЫГ ДЭЭДЛЭН БЭХЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2017-06-20 17/13 Үзэх/Татах
ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХҮРЭЭНД ШИНЭТГЭЛИЙГ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ 2010-04-15 17/15 Үзэх/Татах
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН ТУХАЙ 2011-05-12 18/12 Үзэх/Татах
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС АРИЛЖААЛЖ БҮРДҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ 2014-05-06 19/10 Үзэх/Татах