Түүхэн замнал

1992.01.13
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг байгуулах эрх зүйн үндэс суурь тавигдав.
1992.05.29
"Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тухай" хууль батлагдав.
1992.08.08
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн анхдугаар хуралдаан болов.
1994.06.30
"Үндэсний аюулгүй байдал болон гадаад бодлогын үзэл баримтлал, цэргийн номлол"-ыг батлав.
1998.05.15
"Монгол Улсын Төрийн цэргийн бодлогын үндэс"-ийг батлав.
2001.12.27
"Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын тухай"хуулийг батлав.
2010.07.15
"Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал"-ыг батлав.
2011.02.10
"Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал"-ыг батлав.
2015.10.08
"Монгол Улсын батлан хамгаалах бодлогын үндэс"-ийг батлав.