Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай