Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга Ц.Энхтүвшин "Аюулгүй байдлын асуудал эрхэлсэн дээд албан тушаалтны олон улсын VIII уулзалт"-д оролцов

05/26/2017