Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга А.Гансүх ОХУ-ын Аюулгүй байдлын зөвлөлөөс зохион байгуулж буй уулзалтад оролцож байна

06/19/2019