Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Тэргүүн Х.Баттулга мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудлаарх хэлэлцүүлэгт оролцов

11/28/2019