Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар А.Гансүхийг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар томилов

2017.11.03

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн зарлиг гаргаж Амаржаргалын Гансүхийг Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар томилов.