Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга тэргүүтэй төлөөлөгчид "Аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан өндөр, дээд албан тушаалтны олон улсын VI уулзалт"-д оролцов

06/29/2015