Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга Ц.Энхтүвшин "Аюулгүй байдлын салбарын удирдлагын олон улсын дээд хэмжээний V уулзалт"-д оролцлоо

06/24/2014