Ажлын алба

Д.ДАВАА-ОЧИР

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Ажлын албаны дарга

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн захирамжаар Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Ажлын албаны даргаар Д.Даваа-Очирыг томилов.

Зөвлөлийн Ажлын алба нь Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн, гишүүд, зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргын хуулиар хүлээсэн эрх, үүргээ хэрэгжүүлж, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, нэгдсэн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэгтэй.

Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, эдийн засгийн бие даасан байдал, тогтвортой хөгжил, улсын хилийн халдашгүй байдлыг хангах, төрийн гадаад бодлого, Монголын түүх, хэл, соёл, зан заншил, соёлын өвийг хамгаалах, хөгжүүлэх үйл ажиллагааг үндэсний ашиг сонирхлыг дээдлэн уялдуулан зохицуулж, төрийн байгууллагуудыг үүрэг, чиглэлээр ханган, биелэлтэд хяналт тавьж ажилладаг.