Мэдээлэл, дүн шинжилгээний төв

 

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах гадаад болон дотоод хүчин зүйлсийн өнөөгийн нөхцөл болон хэтийн төлөв хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа талаарх мэдээ, мэдээллийг боловсруулах, цаашид авах арга хэмжээ, стратегийг тодорхойлох, ҮАБЗ-ийг бодит, шуурхай мэдээлэл, санал, дүгнэлтээр хангах үүрэгтэй Мэдээлэл, дүн шинжилгээний бие даасан төв ҮАБЗ-ийн Ажлын албаны бүрэлдэхүүнд ажиллаж байна. 

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд: “Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа нь бүхэлдээ мэдээлэл дүн шинжилгээнд суурилсан байна” гэж заасан нь Мэдээлэл, дүн шинжилгээний төвийн үйл ажиллагааны үндэс суурь бөгөөд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар 2007 онд “Шуурхай мэдээллийн алба” нэртэйгээр байгуулагдсан.    

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2009 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 157 дугаар зарлигаар “Мэдээлэл, дүн шинжилгээний алба”, Ерөнхийлөгчийн 2018 оны Н/02 тоот зарлигаар “Мэдээлэл, дүн шинжилгээний төв” болгон зохион байгуулсан бөгөөд албаны дарга, ахлах шинжээч, дотоод, гадаад мэдээ хариуцсан шинжээч нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Бүс нутаг, олон улсын тавцанд болсон тодорхой үйл явдал үндэсний аюулгүй байдалд хэрхэн нөлөөлөх талаар дүн шинжилгээ хийж, шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлсон санал, дүгнэлт бүхий “Дэлхий нийтийн анхаарлын төвд”, “Мэдээллийн товчоон” эмхэтгэл, “Төв Азийн газар зүйн мэдээлэл”, "Эдийн засгийн аюулгүй байдал" товхимлуудыг эрхлэн гаргаж байна.