ҮАБЗ-ийн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1-ийн 10-т Улсын Их Хурал Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, бүрэн эрхийг тогтооно, 33 дугаар зүйлийн 1-ийн 10-т Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг тэргүүлнэ гэж тус тус заасан бөгөөд Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тухай хуульд "Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах төрийн нэгдмэл бодлого боловсруулах үйл ажиллагаа болон түүнийг хэрэгжүүлэх явдлыг уялдуулан зохицуулах, энэхүү зохицуулалт нь хэрхэн хангагдаж байгаад хяналт тавих төрийн зөвлөлдөх байгууллага мөн" гэж тодорхойлсон.

Монгол Улс 1992 оны нэгдүгээр сарын 13-нд баталсан шинэ Үндсэн хуулиараа Ерөнхийлөгчийн институцийг бий болгож, уг хуулийн гучин гуравдугаар зүйлийн 1-ийн 10-т Ерөнхийлөгчийн хэрэгжүүлэх бүрэн эрхүүдийн дотор “Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг тэргүүлэх” гэж заасан билээ. 1990 оны анхны ардчилсан чөлөөт сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан Улсын Бага Хурал 1992 оны 5 дугаар сарын 29 -нд  Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тухай хуулийг баталж уг зөвлөлийг байгуулсан юм.  Энэ хуулиар Зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим, чиг үүрэг, бүтэц бүрэлдэхүүн, бүрэн эрхийг тодорхойлон заасан байна.

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн анхны тэргүүний үүргийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Пунсалмаагийн Очирбат (1992 оны зургадугаар сарын 11-нээс 1997 оны зургадугаар сарын 20) гүйцэтгэжээ. Түүний дараа зөвлөлийг Нацагийн Багабанди (1997  зургадугаар сарын 20-ноос 2005 оны зургадугаар сарын 24), Намбарын Энхбаяр (2005 оны зургадугаар сарын 24-нөөс 2009 оны зургаадугаар сарын 18), Цахиагийн Элбэгдорж (2009 оны зургаадугаар сарын 18-наас 2017 оны долдугаар сарын 10) нар тус тус тэргүүлж байв. 2017 оны долдугаар сарын 10-наас тус зөвлөлийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга тэргүүлж байна.

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн анхдугаар хуралдаан 1992 оны 8 дугаар сарын 8-нд болж, түүгээр Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг томилох тухай, Зөвлөлийн ажлын дотоод журам болон Зөвлөлийг мэдээллээр хангах журмын төсөл зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэн баталжээ. Анхдугаар хуралдаанаараа ҮАБЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар Равдангийн Батааг томилж байжээ. ҮАБЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар  1993-1996 онд Ж.Энхсайхан, 1996-1997 онд Ч.Баатар, 1997-2003 онд Р.Болд, 2003-2006 онд Д.Готов, 2006-2008 онд П.Сүндэв, 2008-2009 онд М.Ганболд, 2009-2017 онд Ц.Энхтүвшин нар ажиллаж байжээ. ҮАБЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар 2017 оноос А.Гансүх ажиллаж байна.