Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулав

2009 оны 04 дүгээр сарын 20-21 нд Улаанбаатар хотноо Европын аюулгүй байдлын судалгааны Жорж Маршаллын төвтэй хамтран “Төв, Зүүн Хойд Азийн аюулгүй байдлын орчны өнөө, хэтийн төлөв: Улаанбаатар – Шинэ Хельсинк” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулав.